രചനാ വിഭാഗങ്ങൾ

ഫെയിസ്ബുക്കിൽ പിന്തുടരുവാൻ

Friday, February 14, 2014

ദ്രോണന്‍ ഒരു ഗുരുവല്ല ...
ദ്രോണന്‍ തന്‍റെ പ്രതികാരകാമനയുടെ പൂര്‍ത്തീകരത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ഫാക്ടറിയില്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാരക പ്രഹരശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ മാത്രമായിരുന്നു പാണ്ഡവര്‍.. അര്‍ജ്ജുനനെ അസ്ത്രവിദ്യയില്‍ കേമാനാക്കുന്നതിനുപിന്നില്‍ ദ്രോണന്‍ എന്ന ഗുരുവിനെയല്ല , മറിച്ച് ദ്രുപതനോട് പ്രതിക്കാരം ചെയ്യാന്‍ പോന്ന ഒരു ശക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ദ്രോണ കാമാനയാണ് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത്. പാണ്ഡവരോട് ഗുരു ദക്ഷിണയായി ദ്രോണന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദ്രുപതനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആ പ്രതികാര ഭാവത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണതയാണ്. ആയതിനാല്‍ ഇവിടെ ദ്രോണനില്‍ നിന്നും ഗുരു എന്ന ഭാവം ചോര്‍ന്നു പോകുന്നു. ദ്രോണന്‍ തിരിതെളിയിച്ച ആ പ്രതിക്കാരഗ്നി ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലൂടെ പാണ്ഡവ , കൌരവ കുലങ്ങളുടെ സര്‍വ്വനാശത്തിലാണ് പര്യവസാനിച്ചത് എന്നും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ.
അര്‍ജ്ജുനനിലൂടെ ദ്രോണന്‍ തന്‍റെ പ്രതികാര ശപഥം പൂര്‍ണ്ണമാക്കുന്നു. അപമാനിതനായ ദ്രുപതന്‍റെ ആ കോപാഗ്നിയില്‍ നിന്നാണ്‌ മകളായി ദ്രൌപതി ജന്മം കൊള്ളൂന്നത്. അവള്‍ പാര്‍ത്ഥന്‍റെ പത്നിയായി, പാഞ്ചാലിയായി പിന്നീട് പണയവസ്തുവായി .ഒടുവില്‍ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ കാരണവുമായി മാറുമ്പോള്‍ ദ്രോണനില്‍ നിന്നും ആ ഗുരുഭാവം നഷ്ടമായതാണ് മൂലകാരണം എന്നു നാം കണ്ടെത്തുന്നു . ഒടുവില്‍ ,ഏതു കൈകളില്‍ ആണോ ആയോധന വിദ്യ താന്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയത് അതേശിഷ്യ ബാണം ഏറ്റു തന്നെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേളയില്‍ ദ്രോണന്‍ ആ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് .
ഏകലവ്യന്‍ ഗുരുദക്ഷിണയായി സ്വന്തം വിരല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ആ ദാന കര്‍മ്മത്തെക്കാള്‍ വലുതല്ല താന്‍ മനസ്സില്‍ ഗുരുഭാവം നല്കി സ്വയം ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുത്ത കഴിവ് എന്ന സത്യം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു . ഇവിടെ ഏകലവ്യനുമുന്നില്‍ ദ്രോണന്‍ ആരുമല്ലാതാകുന്നത് നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. തന്‍റെ കഴിവുകള്‍ തന്‍റെ ഗുരു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവില്‍ നിന്നാണ് ഏകലവ്യന്‍ വിരല്‍ മുറിച്ചു നല്‍കുന്നത് . ഇനി എനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താന്‍ മറ്റൊരു ശക്തി അവശേഷിക്കുന്നില്ല അതിനാല്‍ ഇനി ഈ വിരലുകള്‍ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല , ഗുരുവിനു വിരല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇതല്ലേ ഏകലവ്യന്‍ കാണിച്ചുതന്നത് .
കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തില്‍ പോയാല്‍ ഗുരുദക്ഷിണയായി ദ്രോണന്‍ വിരല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പകരം ദ്രുപതന്‍റെ കൊണ്ടുവരുവാന്‍ ഏകലവ്യനോട് അപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ ഒഴിവാകാമായിരുന്നു . ഇതല്ലേ സത്യം. —

No comments :

Post a Comment